קול קורא לפרסום ספר בתחום הספרות הספקולטיבית בישראל

The Sir Dr. Naim Dangoor Centre for Universal Monotheism

מועד אחרון להגשת תקציר: מוצ”ש, 31.7.2021; תשובות: לא יאוחר מ-1 בספטמבר

כתובת למשלוח: graffacademic@gmail.com raz.rido@biu.ac.il;

The Sir Dr. Naim Dangoor Centre for Universal Monotheism
Skip to content